กรมอุตุฯ เตือนฝนตก

162

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ กรมอุตุฯ เผยอากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 11ถึง21 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3ถึง15 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนบางแห่ง

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้น ทำให้ฝุ่นละออง หมอกควันยังคงมีสะสม ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง หมอกควัน ตอนบ่ายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี

ลักษณะสำคัญทางอุตุฯ เมื่อเวลา 04 00 น คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง

อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06 00 น ของวันนี้ ถึงเวลา 06 00 น ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ ทางตอนบนของภาค อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 11ถึง16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31ถึง34 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19ถึง21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34ถึง36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3ถึง14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5ถึง10 กมต่อชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18ถึง21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10ถึง20 กมต่อชม

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23ถึง24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10ถึง20 กมต่อชม ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21ถึง26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10ถึง30 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 20ถึง26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31ถึง34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 10ถึง30 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง35 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง30 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23ถึง26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10ถึง20 กมต่อชม

You might also like