ด่วน สั่งย้าย พ อ พ ท พัวพันเรื่องทุจริต

1,286

จากกรณี พล อ อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ผบ ทบได้แถลงข่าวกรณีเหตุโคราชพร้อมระบุ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผู้พันถึงนายพลจะไม่มีงานทำหากมีความไม่เหมาะสมและเกี่ยนวพันเรื่องทุจริตและไม่แก้ไขปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ปรากฎว่า ผบ ทบ ได้รับรายงานและข้อมูลว่า พ อ และ พ ท ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ถูกกล่าวหาพัวพันเรื่องทุจริตไม่จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์)

จึงมีคำสังให้ พล ท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ดำเนินการ โดยมีคำสั่งให้ พ อ อุทัย แฝงกระโทก หัวหน้ากองกองยุทธยุทธการ หก กยก มณฑลทหารบกที่ 25 อดีตผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ผบ ร 23 พัน 3 ย้ายมาช่วยราชการที่ กองกิจการพลเรือน กกร ทภ 2 กองทัพภาคที่ 2 และ พ ท ที เพิ่มพล ผบ ร 23 พัน 3 ย้ายมาช่วยราชการที่ กองกำลังพลทัพภาคที่ 2 (กกพ ทภ 2

โดยให้พ อ ศิริศักดิ์ บูรณ์เจริญ หัวหน้ากองกองข่าว หก กขว มทบ 25 รักษาราชการแทน หก กยก มทบ 25 และให้ พ ท พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด หัวหน้าฝ่ายกำลังพล หน ฝกพ กองพลทหารราบที่ 6 รักษาราชการแทน ผบ ร 23 พัน 3 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ลงวันที่้ 12 กุมภาพันธ์

คำสั่งย้าย

ประกาศดังกล่าว

You might also like