ประกาศเตือน 20 ถึง 24 มีนาคม พายุฤดูร้อน ฝนถล่มหนัก ลมกระโชกแรง พื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ

694

วันนี้ 20 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอปรกับกรมอุตุฯ ได้มีประกาศฉบับที่ 2 38 2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 63 เวลา 05 00 น แจ้งว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้

เนื่องจากคลื่นในอากาศในกระแสลมตะวันตกระดับบนจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำมีความร้อนปกคลุม รวมถึงลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ได้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลาง

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 มีนาคม 63 โดยมีพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ในจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัยฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้อำนวยการอำเภอ ดำเนินการดังนี้

1 แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณฝน และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ที่จะเกิดขึ้น โดยแนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น หากมีข้อบ่งชี้จะเกิดสาธารณภัย ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่สภาวะอากาศ ปริมาณฝน และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ตามแผนเผชิญเหตุ หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบ้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 034 515 998 – 034 516 795 สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เช่นเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ

เรียบเรียงโดย ปรีชา ทีมข่าวสยามนิวส์ กาญจนบุรี

You might also like