รีบเช็กเลย เปิดวันโอน เราไม่ทิ้งกัน เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันไหนกันแน่

211

จากการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจาก covid-19 โดยทางกระทรวงการคลังจะโอนเข้าบัญชีให้ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านเกณ์ เดือนละ 5,000 บาท ต่อเนื่องกัน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท

เราไม่ทิ้งกัน

โดยเริ่มต้นโอนเดือนแรกคือเดือนเมษายน ซึ่งเดือนนี้คือเดือนมิถุนายน จะเป็นเดือนสุดท้ายที่มีเงินโดนเขเา และจะไม่ต่อโครงการนี้อีกแล้ว

สำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนที่สาม ผู้ที่ลงทะเบียนและได้เงินมาแล้วสองเดือน เงินในเดือนที่สามจะเข้าวันเดียวกับเดือนแรกและเดือนที่สอง

เช่นเคยมีเงินเข้าวันที่ 12 เมษายน และ พฤศภาคม ในเดือนนี้ก็จขะเข้าวันที่ 12 มิถุนายนเช่นกกัน

โดยสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ wwwเราไม่ทิ้งกันcom

You might also like