รมว.ศธ. ขอควา มร่วมมือ ให้นักเรีย นทำการกักตัวภา ยในพื้นที่ 14 วัน ก่อ นถึงวันเปิดเรีย น

263

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ได้มีรายงานว่า ทางด้านของ ฎนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณฎ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมากล่าวว่า ในส่วนของการรายงานตัวของนักเรียน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด จะต้องมีการกักตัว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของไ ว รั สโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หรือไม่?

ทางตนได้มองว่า เมื่อเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ แล้วนักเรียน ต้องเดินทางข้ามจังหวัด ศธ.อย า กให้นักเรียนเหล่านี้ มาอยู่ในพื้นที่ 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน ในการตรวจสอบข้อมูล แต่ในขณะนี้ในประเทศไทยนั้น ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันเป็นเวลา 14 วันแล้ว การเคลื่อนคนภายในประเทศ น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันนั้น ก็จะต้องไม่ประมาท อย่าคิดว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดรอบสองอีก เพราะที่ผ่านมาเห็นตัวอย่าง จากประเทศต่างต่าง อยู่แล้ว ทั้งนี้การปฏิบัติจะต้องดูตามสถานการณ์ต่อไปก่อน

ขอขอบคุณที่มาจาก : perdpong

You might also like