วิธีใช้สิทธิ เราไปเที่ยวกัน

153

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เผยวิธีใช้สิทธิแพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยย้ำไม่จำเป็นต้องพักรวดเดียว 5 คืน แต่สามารถแยกพักได้ ส่วนเงินที่รัฐจะให้คืนละ 600 บาท ถ้าใช้ไม่หมดในวันแรก เอาไปทบใช้ในวันต่อไปได้ แต่ย้ำไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้

มาดูรายละเอียดของแพ็กเกจ เราไปเที่ยวกัน อีกครั้ง แพ็กเกจนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พัก โรงแรม หรือโฮมสเตย์ ร้อยละ 40 ของราคาที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน รวมจำนวน 5 ล้านคืน โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้สิทธิจะต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย และจองผ่านระบบออนไลน์ เมื่อจองเสร็จแล้วต้องจ่ายเงินค่าที่พักทันทีร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 40 รัฐบาลจะจ่ายให้กับที่พักเมื่อนักท่องเที่ยวเช็กเอาต์แล้ว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. บอกว่า วิธีการใช้สิทธิแพ็กเกจนี้ นักท่องเที่ยว 1 คนจะได้รับ 1 สิทธิ สูงสุดไม่เกิน 5 คืน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าพักครั้งเดียว 5 คืนรวด แต่สามารถแยกการเข้าพักได้ ยกตัวอย่างเช่น อาจจะไปเชียงใหม่ 3 คืน ส่วนอีก 2 คืนใช้สำหรับเดินทางไปที่ภูเก็ต แต่ทั้ง 5 คืนนี้จะต้องอยู่ในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคมนี้ ตามระยะเวลาของโครงการ

สำหรับค่าห้องพักที่รัฐบาลช่วยจ่ายให้ร้อยละ 40 ไม่เกินห้องละ 3,000 บาทต่อคืน เท่ากับราคาค่าห้องพักสูงสุดจะอยู่ที่ห้องละ 7,500 บาทต่อคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเองก่อน 4,500 บาทต่อคืน ที่เหลือรัฐบาลจะจ่ายให้ แต่ถ้านักท่องเที่ยวเลือกพักห้องที่แพงกว่าคืนละ 7,500 บาท เช่น ราคาห้องละ 10,000 บาทต่อคืน รัฐก็จะช่วยจ่ายให้สูงสุดห้องละ 3,000 บาทต่อคืน ส่วนอีก 7,000 บาท นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเอง

ผู้ว่าการ ททท. ยังกล่าวถึงเงินที่รัฐจะช่วยเรื่องค่าอาหารและค่าแหล่งท่องเที่ยว คืนละ 600 บาท สูงสุดไม่เกิน 5 คืน ว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้าพัก 3 วัน 2 คืน จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เป็นเงิน 1,200 บาท โดยใช้ได้ตั้งแต่วันที่เช็กอินในโรงแรม จนถึง 23.59 น. ของวันเช็กเอาต์ มีเงื่อนไขว่าต้องนำไปใช้ในร้านค้าที่อยู่จังหวัดเดียวกับที่ตั้งของโรงแรมที่พักเท่านั้น และเงินที่รัฐจะให้นี้ ต้องใช้ร่วมกับค่าอาหาร หรือค่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายเองก่อนร้อยละ 60 เช่น รับประทานอาหารมื้อละ 1,000 บาท นักท่องเที่ยวก็ต้องจ่ายเอง 600 บาท ส่วนอีก 400 บาท ก็ใช้เงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตังจ่าย ส่วนที่เหลือ 200 บาท สามารถเอาไปใช้ในวันรุ่งขึ้นได้ แต่ขอย้ำว่าเบิกเป็นเงินสดไม่ได้

You might also like