กสร.ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์ – Youlike TH
News & Entertainments

กสร.ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดชดเชยสงกรานต์

124

โดยวันที่ 10ก.ค.63 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) บอกว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการประกาศให้วันที่ 27 ก.ค. 63 เป็นวันหยุดตามประเพณี ชดเชยวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 63 และเพื่อให้วันหยุดตามประเพณีสงกรานต์เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี

นายอภิญญา สุจริตตานัน

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษอีก 2 วัน เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ ประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อไปด้วย

ขอบคุณที่มาจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

You might also like