คิดได้ “หนุ่มแn้” ปห หน้าไม่ตรงบัตร

166

จากที่รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดย “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคนทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน

ทั้งนี้เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน, อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน และมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมลโดยมีเนื้อหาดังนี้

ใครเห็นก็สนใจ สิทธิพิเศษที่รัฐบาลมอบให้

ลำบากน้องกูอีก

You might also like