หนุ่มจอดรถอยู่ เห็นคันหน้าขนของลงรถ

101

เป็นเรื่องราวของคนในสังคมไทยที่มักจะขาดจิตสำนึกที่ดี ถ้าเราไม่ช่วยกันทำบ้านเมืองเราให้น่าอยู่แล้วอนาคตข้างหน้าประเทศไทยเราจะพัฒนาไปต่อได้อย่างไร เหมือนกับการกระทำของคนบางกลุ่ม เน้นว่าบางกลุ่มเท่านั้น ในคลิปต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เพจ เฮียขับรถได้โพสต์ข้อความระบุว่า ก็มักง่ายดี ฮาวทูทิ้ง ไม่ต้องทักเรื่องป้ายผมเห็นแล้ว

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก เฮียขับรถ

ความมักง่ายของคนบางกลุ่ม

คลิป

You might also like