กรมอุตุฯเผย อุณหภูมิลด

145

วันที่ 2 มกราคม 2563 กรมอุตุนิฯ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง23 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4ถึง12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย

สำหรับอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง 2ถึง3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 4 มกราคม 63

ในช่วงวันที่ 3ถึง5 มกราคม 63 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงได้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุฯ เมื่อเวลา 04 00 น บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับยังคงมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น

อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06 00 วันนี้ ถึง 06 00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30ถึง34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4ถึง11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง20 กม ต่อ ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16ถึง22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15ถึง30 กม ต่อ ชม

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21ถึง23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง20 กม ต่อ ชม

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15ถึง35 กม ต่อ ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31ถึง33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง35 กม ต่อ ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20ถึง40 กม ต่อ ชม ทะเลมีคลื่นสูง 2ถึง3 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง30 กม ต่อ ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง20 กม ต่อ ชม

You might also like