ผู้ว่าฯ มุกดาหารชี้ชัด ทนายตั้มต้องกักตัว 14 วัน ถ้ามาบ้านกกกอก

91

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. จากกรณีนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ติดต่อให้นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เข้ามาช่วยดูแลคดีน้องชมพู่ หากลุงพลถูกตำรวจออกหมายจับ โดยทนายตั้มมีกำหนดเดินทางไปบ้านลุงพล ที่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ลงที่สกลนคร ในเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 25 ม.ค. โดยมีทีมทนายความและนายแพทย์ร่วมเดินทางไปด้วย ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทนายตั้มและคณะอาจต้องถูกกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ CV-19 เพราะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง

ล่าสุดนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จ.มุกดาหาร ทั้งที่เดินทางเข้ามาแล้วและที่กำลังจะเดินทางเข้ามา รวมทั้งพื้นที่บ้านกกกอกทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง CV-19 ทุกคน ตามประกาศจ.มุกดาหาร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโร ค

โดยจะตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นว่า มาจากไหน จะไปที่ไหนหรือไม่อย่างไร เช่นเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามข้อกำหนดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ควบคุมโร ค จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลสอบประวัติตามกระบวนการ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราดและสมุทรสาคร จะต้องถูกกักตัวหรือถูกควบคุมในระดับสูงสุดอย่างเข้มงวด

ตามที่จ.มุกดาหารได้ออกประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ศบค. กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

ซึ่งรวมทั้งอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ของทนายตั้ม ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อที่ศูนย์คัดกรองโร ค CV-19 ระดับอำเภอ หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโร คติดต่อจ.มุกดาหารได้กำหนดไว้ เพื่อลงทะเบียน คัดกรอง และสอบสวนโร ค รวมทั้งการพิจารณาตรวจหา CV-19 ตามแนวทางที่คณะกรรมการโร คติดต่อจ.มุกดาหารกำหนด

กรณีพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโร คให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่หากไม่มีอาการ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อในพื้นที่ประเมินความพร้อมของสถานที่กักกันที่บ้าน

ตามแบบที่คณะกรรมการโร คติดต่อจ.มุกดาหารกำหนด กรณีผลการประเมินสถานที่กักกันที่บ้าน (HomeGuarantine) ผ่านเกณฑ์มีความพร้อม ให้ดำเนินการส่งไปสถานที่กักกันที่บ้าน เพื่อเข้าพักและเฝ้าระวังในระบบกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยให้อยู่ในการควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่ออย่างใกล้ชิด

You might also like