สองหนูน้อย แม่จากไป พ่อไม่รับเลี้ยง

700

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เฟสบุ๊ค สมมาตร์ แก้วพงหงษ์ษา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า บีบ หั วใจ สุดๆ แม่เ สี ย พ่อไม่รับเลี้ยง ตอนนี้เ ด็ กทั้งสองอยู่กับ ย า ย ซึ่งทางบ้านก็ ย า ก จน หากใครมีจิตศรัทธาอยากช่วยบริ จาค สิ่งของเสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็กตอนนี้เด็ก 2 คนขาดคนในครอบครัวเลี้ยงดู อยู่กับย ายตามลำพัง เด็กชาย 1 ขวบเศษกับอีกคนเด็กชาย 7 เดือน นางสมบัติ แสนคำทุม ที่อยู่ในการส่งของ นางสมบัติ แสนคำทุม 147ม.9 บ้านหนองนางขวัญ ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

น่าสงสารน้องทั้งสองมากๆ

ขอบคุณ สมมาตร์ แก้วพงหงษ์ษา

You might also like