อัจฉริยะ เผย ปิด ค ดี น้องชมพู่ 14ก.พ.นี้แน่ คนร้ ายเป็น “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร”

3,059

โดย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ เผยเตรียมปิดตำนา น “ค ดี น้องชมพู่” 14 ก.พ.นี้ รู้ผล แจ้ง 3 ข้ อ ห า ห นั คือ ประมา ททำให้ผู้อื่นถึงแก่คว าม ตา ย กั กขั งหน่ วงเห นี่ ยว พ รา กผู้เย าว์ ลั่นเป็นคนที่ทุกคนรอคอยแน่นอน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเห ลือเห ยื่ออา ชญากร รม ได้เปิดเผยผ่านรายการโห นกระแส ซึ่งมี หนุ่ม กรรชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ว่า “ค ดี ของน้องชมพูนั้นกำลังจะมีการสิ้ นสุดวันวาเลนไทน์ หรือ วันที่ 14 ก.พ.นี้ เรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนวนค ดีนี้ ซึ่งผลจับเท็จออกมาแล้ว

ภาพจากรายการ โหนกระแส

และทุกอย่างต่างชี้เ ป้าไปที่คนที่ทุกคนรอคอย ซึ่งจำทำการแจ้ง 3 ข้ อห าหนัก คือ ประมา ททำให้ผู้อื่นถึงแก่ค วามต า ย กั กขั งหน่ วงเห นี่ย ว และพรา กผู้เย าว์

โดยยืนยันว่าจบ ค ดี ได้แน่นอน ถามว่ากลัวถูกฟ้ องไหม บอกเลยว่าไม่กลั ว เพราะทำความดีเพื่อชาติ และไม่เคยละเ มิ ดกฎห มาย หากมีความผิ ดก็พร้อมที่จะรับคำพิพา กษ า

You might also like