เคาะ ม.33 แจก 10 000

137

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 13 จังหวัดเร่งให้ ประกันสังคมช่วยเหลือแล้ว ครม. อนุมัติเงินเยียวย ารอบใหม่ให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด พร้อมเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธ ยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่ม 2,500 บาทต่อคน ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 รวมถึงฟรีแลนซ์ จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน

~

ผู้ประกอบการจะได้รับเยียวย า 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวย าได้ที่ www.sso.go.th หลังจากที่มีประกาศยกระดับการควบคุมเข้าสู่สภาวะปิดเมือง (Lockdown) อีกครั้ง ทั้งร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ

~

ก็ถูกสั่งปิด ล่าสุด ครม. ก็มีการอนุมัติเงินเยียวย ามาให้ โดยวันนี้พี่ทุยจะพามา เช็คสิทธิ์มาตรา 33 กันว่า เรานั้นเข้าข่ายได้รับสิทธิ์หรือไม่

~

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการเยียวย าอะไรบ้าง คนที่จะได้รับเงินเยียวย ารอบใหม่นี้ จะเป็นการเยียวยาให้กับแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี

ยะลา สงขลา และได้มีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามข้อเสนอของสภาพัฒน์อีก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและพระนครศรีอยุธย า

~

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้เพิ่มอีก 2,500 บาท จากเดิมที่ได้รับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกิน 7,500 บาท ซึ่งหมายความว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท

และสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

~

ซึ่งการเยียวครั้งนี้ยังรวมถึงผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวย า 3,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างสามารถตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิได้รับเงินเยียวย าหรือไม่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

~

1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2. เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

~

3. กรอก “เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นกด ค้นหา แต่สำหรับ นายจ้าง ให้กดเลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) จากนั้นกรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง และ ลำดับที่สาขา พร้อม กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้น กด ค้นหา ก็จะทราบผลโดยทันที สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ณ ปัจจุบันทางประกันสังคมยังไม่เปิดให้ตรวจสอบออนไลน์ได้ ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวพี่ทุยจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนอย่างแน่นอน

~

You might also like