ประกาศจากสำนักงานกองสลากฯ

338

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ส่งหนังสือขอพิจารณาให้เลื่อนออกสลากฯ

~

ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จนถึงประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

~

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ cv พร้อมยืนยันว่าการจำหน่ายและออกรางวัลสลากฯ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่มีการเลื่อนออกไป

~

เนื่องจากสำนักงานฯ ได้พิมพ์และจำหน่ายสลากออกไปหมดแล้ว 100 ล้านฉบับ

~

ส่วนในครั้งประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และครั้งถัดไป สำนักงานสลากฯ ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

~

ซึ่งเบื้องต้นยังคงเปิดให้ซื้อจองและมียอดเข้ามาใกล้เคียงปกติ

~

แต่ระหว่างนี้ขอให้ผู้ที่รับสลากไปจำหน่าย ตระหนักถึงกำลังซื้อของประชาชนในพื้นที่ที่รับสลากไปจำหน่ายด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขายไม่หมด

~

รวมถึงตัวแทนจำหน่าย เช่น สมาคม องค์กร มูลนิธิ หากได้รับผลกระทบในการจำหน่าย ก็จะพิจารณาผ่อนปรนให้ไม่มารับสลากฯไปจำหน่ายได้ชั่วคราว โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ

~

ซึ่งสำนักงานสลากฯ ยืนยันว่าจะมีพิจารณาผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

~

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

~

You might also like