ลดลงวาป สรุปราคาทองคำสัปดาห์แรกเดือน สิงหาคม 65

1,047

สำหรับในส่วนของราคาทองคำในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่ามีการผันผวนปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ตามในส่วของการเคลื่อนไหวของสถานการณ์โลกที่ส่งผลให้อัตราค่าเงินดอลล่าสหรัฐมีการปรับต่วอย่างต่อเนื่องในเฟธของธนาคารโลกนตอนนี้ โดยส่งผลให้ราคาทองคำโลก Gold Spot มีการเคลื่อนไหวตามเช่นกัน

~

~

และส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยมีการปรับราคาตามเช่นกัน

~

~

โดยใ นส่วนของราคาทองคำในประเทศไทยล่าสุดจากประกาศครั้งสุดท้ายของสัปดาห์แรกของ เดือน สิงหาคม 2565 ราคาทองคำ 96.5% เคลื่อนไหวอยู่ที่

~

~

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 30,000.00 บ.

ขายออกบาทละ 30,100.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,455.88 บ.

ขายออกบาทละ 30,600.00 บ.

โดยในส่วนความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในสัปดาห์แรกของเดือน ตุลาคม 2565 ของราคาทองคำ 96.5%ย้อนหลังล่าสุดมีดังต่อไปนี้

~

~

วันจันทร์ ที่ 1สิงหาคม 2565 ราคาทองคำปรับราคา 5 ครั้ง ลง 100 บ.

~

~

วันอังคารที่ 2สิงหาคม2565 ราคาทองคำปรับราคา 3 ครั้งขึ้นมา 150 บ.

วันพุทธที่ 3สิงหาคม 2565 ราคาทองคำปรับราคา 2 ครั้งลง 50 บ.

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 65 ราคาทองคำปรับราคา 6 ครั้งขึ้น 50 บ.

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 65 ราคาทองคำปรับราคา 4 ครั้งลง 200 บ.

เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 65 ราคาทองคำปรับราคา 1ครั้งลง 50 บ.

~

~

สรุปราคาทองคำประจำสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2565 จากวันที่ 1ถึงวันที่ 6 ตุลาคมจากประกาศอขงสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำในประเทศไทย สัปดาห์แรกของเดือง ตุลาคม 2565 ราคาทองคำปรับราคาลง 200 บาท

~

~

ซึ่งจากต้นปี 2565 จนถึงราคาทองคำครั้งสุดท้ายของ สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2565

~

~

ราคาทองวคำในประเทศไทยยังคงมีราคาที่ปรับขึ้นมาจากปี 2564 อยู่ 1450 บาท ยังไงก่อนการตัดสินใจซื้อขายทองควรติดตามและเช็กราคาทองคำกันให้ทัน ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย

You might also like