ราคาน้ำมันล่าสุด วันนี้ 8 ส.ค. 65

914

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด” อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย “ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565” กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

~

~

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 44.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565″ บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 7 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.18 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

You might also like