ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้ 10 ส.ค. 65

1,246

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท.

~

~

น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

~

~

เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 46.16 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 65 เวลา 17.00. น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 46.16 บาท/ลิตร

You might also like