เลขมงคล วันแม่ พระพันปีหลวง

2,706

ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับงวดวันหวยออก 16 ส.ค. 2565 เลข ซึ่งใกล้กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เลขมงคล วันแม่ พระพันปีหลวง 1/8/65

~

~

วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2475.

~

~

พระชนมายุ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 89 – 90 พรรษา. เลขอายุพระพันปี

วันราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493.

พระพันปีหลวง อภิเษกสมรส 28 เมษายน 2493.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร มีพระราชบิดานามว่า พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ. และพระราชมารดาหม่อมหลวงบัว กิติยากร โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493

~

~

นอกจากนี้พระพันปีหลวง ยังมีพระราชบุตรด้วยกันทั้งสิ้น 4 พระองค์ ได้แก่

~

~

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี.

ในปัจจุบันพระองค์มีพระชนมายุได้ 89 ปี

~

~

อย่างไรก็ตาม หวังว่าทุกท่าน จะได้รับความมงคลโชคดีในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นี้กันอย่างถ้วนหน้า พร้อมกับร่วมถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

~

~

You might also like