ราคาน้ำมัน เบนซิน-ดีเซล ล่าสุด วันนี้ 11 ส.ค. 65

1,562

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่11 ส.ค. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.45 บาท

~

~

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.18 บาท ราคาดีเซลวันนี้ B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 46.16 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมา

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.45 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.34 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.34 บาท

~

~

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 46.16 บาท

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

~

~

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

You might also like