ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ล่าสุดวันนี้ 12 ส.ค. 65

1,353

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 12 ส.ค. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.45 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91

~

~

จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.18 บาท ราคาดีเซลวันนี้ B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 46.16 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 06.35 น.ที่ผ่านมา

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.45 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.34 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.34 บาท

ดีเซล

~

~

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 46.16 บาท

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

~

~

ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

You might also like