ราคาน้ำมันล่าสุดวันนี้ 15 สิงหาคม 2565

1,031

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันนี้ เป็นดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 43.86 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 ราคา 46.14 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด บางจาก

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 46.16 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT)

~

~

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 44.36 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร

~

~

You might also like