ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ล่าสุดวันนี้ 17 ส.ค. 65

1,074

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 17 ส.ค. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 37.05

~

~

บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.78 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 46.16 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.41 น.ที่ผ่านมา

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.05 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.78 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.94 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.94 บาท

~

~

ดีเซล

~

~

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 46.16 บาท

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

~

~

กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

~

~

You might also like