พระพยอม เผยค่าไฟแพง ไม่เกี่ยวหลักอริยสัจ 4

993

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อสอบถาม พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ถึงกรณี

~

~

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สื่อมวลชนไปทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องขึ้นค่าไฟฟ้า คล้ายกับหลักอริยสัจ 4 ในศาสนาพุทธ ที่ประกอบด้วยทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โดย พระพยอม กล่าวว่า อริยสัจ 4 คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 4 เรื่อง เรื่องทุกข์ เหตุของทุกข์ การดับทุกข์ และข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกข์ดับ เพิ่งได้ยินนายกฯ พูด แสดงว่ากำลังจะรู้ทุกข์และเห็นทุกข์ ค่าไฟขึ้นมันจะเกี่ยวกับอริยสัจ 4 ได้ยังไง

~

~

เหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะไม่อยากให้ค่าไฟแพง บางคนมีความพร้อมก็ไม่ทุกข์ บางคนก็ทุกข์ ทุกคนมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตอยู่

~

~

ยุคข้าวยากหมากแพงหลายยุคหลายสมัยก็ผ่านมา ไฟฟ้าแพง ประปาแพง มันเป็นองค์จำเป็นในชีวิต เราก็ต้องใช้ประหยัดนิดนึง มันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และเตรียมหารายได้เพิ่ม ใช้ยังไงให้ไฟมีมูลค่าเพิ่มให้กับเรา

~

~

ที่วัดจ่ายค่าไฟประมาณเดือนละ 120,000 บาท ถ้าค่าไฟขึ้นคงจ่าย 150,000 บาท เราก็ใช้ไฟมาแปรรูปแช่ของไม่ให้มันเน่า เอามูลค่าของไฟมาเพิ่มรายได้ ก็จะใช้ไฟไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าใช้ไฟดูทีวี ใช้เล่นไป ก็ไม่มีมูลค่าตีกลับ ใครใช้ไฟแล้วมีกำไรเพิ่มก็ไม่ทุกข์ คนใช้ไฟเยอะส่วนใหญ่เขาไม่ทุกข์ เพราะเขานำไปหากำไร ที่ทุกข์ก็คือไม่อยากให้แพง หาเงินจ่ายไม่ได้ ทำให้ตัวอื่นขาดแคลน ถ้าเสียบไฟและได้เงินเข้ามา คุณก็จะไม่ทุกข์ เพราะมันคือสิ่งจำเป็น ถ้าไม่มีก็ทำอะไรลำบาก บางทีเดินไปบิณฑบาตเห็นคนเปิดไฟทิ้งเยอะแยะเลย

~

~

ลองคิดหาทางออกให้ชีวิต ข้อปฏิบัติในการช่วยในยุคค่าไฟแพง เช่น การใช้โซล่าเซลล์ สมอ-งมนุษย์มีการคิดแก้ปัญหาอัตโนมัติ

~

~

ขอให้ฉลาดและอยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ เมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้ายังอยู่กันได้ เดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องใช้ไฟ เลยเพิ่มรายจ่าย เราไม่ลดรายจ่าย ไม่เพิ่มรายได้ มันก็ทำให้เราเป็นทุกข์

~

~

You might also like