ราคาน้ำมันวันนี้ 21 สิงหาคม 2565

1,197

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (21 ส.ค. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 37.15 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91

~

~

จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.88 บาท ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 45.66 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 08.24 น.ที่ผ่านมา

~

~

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 37.15 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.88 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 36.04 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.04 บาท

ดีเซล

~

~

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 45.66 บาท

~

~

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

~

~

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

You might also like