ราคาน้ำมันวันนี้ 22 ส.ค 65

901

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง

~

~

ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้ ราคาน้ำมัน PTT Station

~

~

เบนซิน = 44.56 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.04 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 36.88 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 33.04 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.28 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 35.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 46.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.28 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.44 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 45.66 บาท/ลิตร

~

~

You might also like