ตลาดทองเปิดแล้ว 22 ส.ค.65

1,232

นับว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง ราคาทองคำวันนี้ 2565 โดยราคาทองสุดท้ายของวันที่ 20 ส.ค.65 ปิดราคา ครั้งที่ 3 โดย ราคาทองแท่ง รับซื้ อ บ าทละ 29,600 บ าท

~

~

ข ายออก บ าทละ 29,700 บ าท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้ อ บ าทละ 29,061.72 บ าท ข ายออก บ าทละ 30,200 บ าท มาเช็คราคาทองวันนี้ล่ าสุดกันเลย

~

~

ราคาทองคำวันนี้ 2565 ล่ าสุด
ประกาศครั้งที่ 1 (เวลา 09:30 น.)

~

~

ราคาทองแท่ง ล่ าสุด

รับซื้ อ บ าทละ 29,600 บ าท
ข ายออก บ าทละ 29,700 บ าท

~

~

~

~

ราคาทองรูปพรรณ ล่ าสุด

รับซื้ อ บ าทละ 29,061.72 บ าท
ข ายออก บ าทละ 30,200 บ าท

You might also like