ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 สิงหาคม 2565

1,488

วันที่ 28 สิงหาคม 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้แจ้งราคา ปรับขึ้นเท่าไหร่ดูได้เลยที่นี่

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 28 สิงหาคม 2565 ปรับเท่าไหร่?

~

~

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 37.95 บาท/ลิตร

~

~

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 43.44 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.54 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 45.36 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

~

~

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 33.ถ4 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.ค4 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 37.95 บาท/ลิตร ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 45.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 37.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 36.84 บาท/ลิตร

You might also like