เช็กเลย วันหมดเขตบัตรคนจน ใช้ได้ถึงวันไหน

1,094

กระทรวงการคลังกำลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ในช่วงวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

~

~

ซึ่งคนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ด้วย เนื่องจากมีการปรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ทั้งหมด และจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทน ประเด็นนี้ทำให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมอยู่ ณ ขณะนี้ มีคำถามว่า แล้วบัตรใบเดิมยังใช้ได้ถึงเมื่อไร หมดเขตวันไหน มาดูข้อมูลกันเลย

~

~

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกในเดือนตุลาคม 2560 จะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นตามกำหนดคือจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการหมดอายุบนหน้าบัตรออกไปก่อนแล้ว เพื่อรอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เท่ากับว่าในตอนนี้ผู้ที่มีบัตรในปัจจุบันจะยังคงได้รับสวัสดิการเหมือนเดิม และใช้สิทธิได้ดังเดิมทุกประการ

~

~

สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันยังคงสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรได้จนกว่าทางกระทรวงจะประกาศยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ซึ่งก็คือหลังจากมีการลงทะเบียนรอบใหม่ ประจำปี 2565 และประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยคาดว่ากระบวนการต่าง ๆ จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้น หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม อาจจะสามารถใช้บัตรได้ถึงเดือนมกราคม 2566 หลังจากนั้น ในกรณีที่ลงทะเบียนใหม่แล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจะต้องเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแทน ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิอีกต่อไป

สำหรับกำหนดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้

1. เปิดรับลงทะเบียน

~

~

วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565

2. ประกาศผลการลงทะเบียน และผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง

ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 กรณีดังกล่าว ถ้าผ่าน จะเข้าสู่ขั้นตอนรอตรวจสอบคุณสมบัติ ถ้าไม่ผ่าน ต้องรอแก้ไขข้อมูล

3. ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

เดือนมกราคม 2566

ถ้าหากผ่าน รอยืนยันตัวตน ถ้าไม่ผ่าน สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้

4. ยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

สถานที่การยืนยันตัวตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

5. ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชน

จะประกาศให้ทราบภายหลัง

~

~

สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จะต้องนำรายได้และทรัพย์สินของสมาชิกในครอบครัวมาหารเฉลี่ยด้วย โดยต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน อีกทั้งยังต้องพิจารณาเรื่องเงินฝากในบัญชี สลากออมทรัพย์ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต การเป็นเจ้าของบ้าน ที่นา ฯลฯ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดได้ที่บทความด้านล่างนี้

You might also like