ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 6 กันยายน 2565

1,735

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 6 กันยายน 2565 ปรับเท่าไหร่?

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 40.64 บาท/ลิตร

~

~

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 42.56 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 45.66 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 44.66 บาท/ลิตร

~

~

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 31.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 43.06 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 35.15 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.88 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 34.04 บาท/ลิตร

You might also like