ราคาน้ำมันล่าสุดพรุ่งนี้ 7 ก.ย. 2565

4,801

วันที่ 6 กันยายน 2565 PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.80 บาท/ลิตร รวมถึง E85 ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 7 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

~

~

~

~

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 43.36 บาท

GSH95 = 35.95 บาท

E20 = 34.84 บาท

GSH91 = 35.68 บาท

E85 = 32.64 บาท

พรีเมี่ยม GSH95 = 41.44 บาท

~

~

HSD-B7 = 34.94 บาท

HSD-B10 = 34.94 บาท

HSD-B20 = 34.94 บาท

พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 44.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

~

~

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 80 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

~

~

GSH95S EVO 35.95 บาท

GSH91S EVO 35.68 บาท

GSH E20S EVO 34.84 บาท

GSH E85S EVO 32.64 บาท

Hi Diesel B20S 34.94 บาท

Hi Diesel S 34.94 บาท

Hi Diesel S B7 34.94 บาท

Hi Premium Diesel S B7 44.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

You might also like