ราคาน้ำมัน เบนซิน ดีเซล ล่าสุดวันนี้ 8 ก.ย. 65

1,571

อัปเดตราคาน้ำมัน ประจำวันที่ 8 ก.ย. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.95 บาท

~

~

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.68 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุด

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.64 บาท/ลิตร

ดีเซล

~

~

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

~

~

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

You might also like