ด่วน เตือน 4 จังหวัดสีแดง ฝนตกหนักถึงหนักมาก

1,656

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

~

~

ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2565 โดยจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สีเหลืองมี 51 จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนัก ,พื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่สีแดงมี 4 จังหวัด

~

~

1.แม่ฮ่องสอน

~

~

2.เชียงใหม่

3.ลำปาง

4.ลำพูน

~

~

You might also like