ราคาน้ำมันวันนี้ (18 ก.ย. 65)

917

ราคาน้ำมันวันนี้ (18 ก.ย. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.45 บาท

~

~

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.18 บาท

ขณะที่ราคาดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 44.66 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.38 น.ที่ผ่านมา

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.45 บาท

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.18 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.34 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 32.54 บาท

ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 44.66 บาท

หมายเหตุ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ

~

~

สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

ส่วนราคาน้ำมันจากเวบไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน คงเดิมจากวันที่ 17 กันยายน

~

~

You might also like