ราคาน้ำมันวันนี้ 19 กันยายน 2565 เช็กราคาล่าสุด

1,006

ราคาน้ำมันวันนี้ (19 ก.ย. 65) ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.45 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91

~

~

จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.18 บาท

รายงานราคาดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 44.66 บาท สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.34 น.ที่ผ่านมา

ด้าน สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัพเดตราคาน้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

~

~

ราคาน้ำมัน PTT Station

เบนซิน = 42.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมัน บางจาก

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.54 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 45.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.34 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 45.66 บาท/ลิตร

~

~

You might also like