พรุ่งนี้ราคาน้ำมัน ปรับขึ้นแล้ว

1,251

วันที่ 22 กันยายน 2565 เพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันขึ่นแล้ว

~

~

~

~

ขึ้นอีกแล้ว 50 สตางค์
กลุ่มเบนซิน ขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 30 สตางค์

มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

~

~

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น

~

~

โพสต์ดังกล่าว

ราคาน้ำมัน

You might also like