ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 กันยายน 2565

4,597

อัปเดต ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ วันที่ 25 กันยายน 2565 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ บมจ.บางจากปิโตรเลียม และพีที ได้แจ้งราคาน้ำมัน มาดูได้เลยที่นี่ ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 25 กันยายน 2565 ปรับเท่าไหร่?

~

~

โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมัน ปตท. พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 39.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 : ราคา 42.36 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล พรีเมี่ยม B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ บางจาก 2565 ล่าสุด

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 : ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ไฮดีเซล S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : ราคา 32.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ พีที (PT) 2565 ล่าสุด

~

~

ดีเซล : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เบนซิน : ราคา 42.86 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 34.95 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : ราคา 33.84 บาท/ลิตร

You might also like