ราคาน้ำมันวันนี้ 26 ก.ย. 65

938

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (26 ก.ย. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.95 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 34.68 บาท

~

~

~

~

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.17 น.ที่ผ่านมา

~

~

~

~

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้ ราคาน้ำมัน PTT Station

~

~

เบนซิน = 42.36 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน บางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.84 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.84 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมัน เอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.95 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.68 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 33.84 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

You might also like