ขึ้นหนักอีกครั้ง ราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้

729

ในส่วนของราคา่ทองคำในตอนนี้ต้องบอกว่า มีการปรับราคาขึ้นลงตามสถานการที่ไม่คงที่ของค่าเงินสกุลเงินดอลล่า ที่อ่อนค่าลง

~

~

ซึ่งในตอนนี้ ทำให้ราคาทองคำขึ้นสูงต่อเนื่อง 3 วัน โดยในส่วนของราคาทองคำโลก ก่อนเปิดตลาดในประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2565 Gold Spot เครื่อนไหวอยู่ที่ 1720.50 ดอลล่าต่อออนซ์

~

~

ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทย เปิดตลาดครั้งที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 จากประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ราคาทองคำปรับราคาขึ้น 150 บาท ทำให้ราคาทองคำ 96.5% ในประเทศไทยเปิดตลาดครั้งที่ 1 ดังนี้

~

~

สรุปราคาทองคำ 96.5 % เปิดตลาดวันที่ 5 ตุลาคม 2565

~

~

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 30,350.00 บ.

ขายออกบาทละ 30,450.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

~

~

รับซื้อบาทละ 29,804.56 บ.

ขายออกบาทละ 30,950.00 บ.

ซึ่งราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เช็นต์ทองคำในประเทศไทย วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เช็นต์ทองคำ

ขอขอบคุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย

~

~

You might also like