กลับมาลงหนัก ราคาทองคำเปิดตลาดวันนี้

760

สำหรับราคาทองคไในตอนนั้น หลังจากราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีการปรับราขั้นมาแบบติดๆ สำหรับวันนี้ราคาทองคำได้มีการนเคลื่อนไหวปรับราคาลง อีกครั้ง ซึ่งทำให้ราคาทองคำของต้นเดือนตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ราคาทองคำได้มีการปรับราคาขึนจากเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 400 บาท

~

~

โดยสำหรับราคาทองคำโลก Gold Spot ล่าสุดเคลื่อนไหว ก่อนเปิดตลาดในประเทศไทยวันที่ 8 ตุลาคม 2565อยู่ที่ 1695.50 ดอลล่าต่อออนซ์

ส่งผลให้ราคทองคำในประเทศไทยวันที่ 8ตลาคม 2565 จากประกาศครั้งที่ 1 จาก สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย เวลา 09.23 น.เปิดตลาดปรับราคาลง 100 บาท ซึ่งทำให้ราคาทองคำ 96.5% เปิดตลาดในประเทศไทยวันนี้

~

~

สรุปราคาทองคำ 96.5 % วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ทองคำแท่ง 96.5 %

~

~

รับซื้อบาทละ 30,100.00 บ. ขายออกบาทละ 30,200.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5 %

~

~

รับซื้อบาทละ 29,562.00 ับ. ขายออกบาทละ 30,700.00 บ.

โดยในส่วนสำหรับราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เซ็นทองคำมีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำชนิดอื่นแบ่งตามเปอร์เซ็นทองคำ ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย

~

~

You might also like