สรุปราคาทองคำ วันที่ 1-8 ต.ค. 65

1,294

ในส่วนของต้นเดือนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-8ตุลาคม 2565 ในส่วนของราคาทองคำทั้งต่างประเทศไๆด้มีการเคลื่อนไหวปผรับราคาขึ้นลงอย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของราคาทองคำในประเทศไทย ปรับรคาครั้งสุดท้ายคครั้งเดียวในการเปิดตลาดวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ในส่วนของราคาทองคำ 96.5% ของประเทศไทยในตอนนี้ราคาอยู่ที่

~

~

ราคาทองคำ 96.5 % ล่าสุด

~

~

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 30,100.00 บ. ขายออกบาทละ 30,200.00 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

~

~

รับซื้อบาทละื 29,562.00 บ. ขายออกบาทละ 30,700.00 บ.

สรุปราคาทองคำวันที่ 1-8 ต.ค. 2565 ราคาทองคำได้มีนการปรับราคาขึ้นมาจากเดือน กันยายน 2565 อยู่ที่ 400 บ. โดยจากต้นปี 2565 จนถึงราคาทองคำครั้งสุดท้ายของสวันที่ 1-8 ตุลาคม 2565 ราคาทองคำปรับราคาขึ้นมาจากปี 2564 อยู่ที่ 1550 บาท

~

~

ซึ่งสำหรับก่อนการญซื้อขายทองคำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนตัดสินใจนั้นคือราคาทองคำ ขอขอบคุณสมาคมค้าทองแห่งประเทศำทย

~

~

You might also like