เจ้าหน้าที่เตรียมของไว้ให้พ่อแม่เด็กๆมารับกลับ

959

ภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์

วันนี้ (17 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “Chaisiri Butayo” ได้โพสต์ภาพขณะที่เจ้าหน้าที่

~

~

กำลังช่วยกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

สร้างความเศร้ าแก่ครอบครัวผู้ที่จากไป และสร้างความเศร้ าไปทั่วประเทศ

ผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “พี่มาทำความสะอาดห้องเรียนให้แล้วนะครับ

~

~

เทวดาตัวน้อย แล้วก็เตรียมของไว้ให้พ่อแม่มารับของให้เด็กๆ แล้วนะครับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์ หลังจากนี้รอผู้ปกครองมารับของเด็กๆ

ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋านักเรียน รองเท้า กลับบ้าน”

You might also like