ยอดเงินที่คนโอนให้ ลุงศักดิ์ ตอนนี้เยอะมาก

839

เรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมาย จากกรณีดร าม่ าเ ดื อดการแสดง เดี่ยว 13 ของ “โน้ส อุดม แต้พาณิช” ที่เผยแพร่ทาง Netflix ได้กลายเป็นปร ะเ ด็ นร้อนแรง เนื่องจากบางช่วงบางตอนของการแสดง ได้วิพ ากษ์วิจ ารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรี

ทำให้เ สี ยงแ ต กออกเป็น 2 ฝ่าย โดยหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยอย่าง “ศรีสุวรรณ จรรยา” นักร้ องเรียน ออกมาโพสต์โต้ ระบุว่า

โน้ส เดี่ยว 13 ก้าวล่วงหรืออย่างไร พูดเอามัน เอาฮา ไร้เหตุผล และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชน เดี๋ยวเจอกัน

~

~

จากนั้นชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นแซวกันขำสนั่นประมาณว่า หลวงพ่อโบ้,โ ดน ค ดี อะไรคับถึงต้องขึ้นศ า ล,

พ่อปู่มองกล้ องจิกกล้ องแรงมาก,เจ้าที่แรงมากมาให้เห็นตัวเป็นๆเลย,โบ้ไม่ลบหลู่นะ โบ้แค่ศรัทธาใกล้ชิด

ต่อมา “นายศรีสุวรรณ” เข้าแจ้งความเอาผิดโน้ส อุดม ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำร วจส อบส วนกลาง

ก่อนมีลุงเข้ามาหานายศรีสุวรรณ ท่ามกลางนักข่าวที่กำลังให้สั มภ าษณ์ ก่อนเปิดใจว่านี่คือการสั่งการ

~

~

หลังร้ องเอาผิ ดแต่อีกฝั่ง เห ตุเกิ ดวันที่ 18 ต.ค. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ซึ่งคาดว่ายอดเ งิ นบ ริจ าคตอนนี้ทะลุ 2 แสนบาทไปแล้ว

“ลุงศักดิ์ หรือ นายวีรวิชญ์ รุ่งเรืองศิริผล” ได้ไ ลฟ์ยูทูปผ่านช่องศักดินาเสื้อแ ด ง หลังจากที่ลุงศักดิ์ เข้าหาศรีสุวรรณ

หลังให้สั มภ าษณ์กับสื่ อหลังร้ องใ ห้ส อบส วน “โน้ส อุดม” ปมเดี่ยว 13 ตามที่มีร ายง านไปก่อนหน้านี้

ลุงศักดิ์ ได้ตั้งชื่อวิดีโอว่า 18/10/65 สดกับลุงศักดิ ( สัญญาลุงทำตามสัญญา) พร้อมเปิดให้ประชาชนที่ศรัทธาสามารถร่วมบ ริจ าคเ งิ นให้ลุงศักดิ์

หากจะต้องนำไปสู้ ค ดี หรือ ใช้เป็นเ งิ นปร ะกั นตัว โดยมีประชาชนได้บ ริ จ าคเ งิ นและโทรเข้ามาให้กำลังใจลุงศักดิ์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่ายอดเ งิ นบ ริจ าคตอนนี้ทะลุ 2 แสนบาทไปแล้ว

ซึ่งหากอั พเด ทปัจจุบันคาดว่าน่าจะทะลุล้านแล้วจ้า เนื่องจากกมีคนเข้ามาบ ริจ าคเป็นจำนวนมาก จนบัญชีพร้อมเพย์ที่ให้ โ อ นตอนแรก ไม่สามารถโ อ นได้แล้วนั่นเองค่ะ

You might also like