ยอดเงินที่คนโอนให้ โตโน่ ว่ายข้ามแม่น้ำโขง

173

~

เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้ มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย เป็นเรื่องราวของ ดารา-นักร้องหนุ่มคนดัง “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ที่ได้ตั ดสิ นใ จว่ายข้ามแม่น้ำโขง

~

~

วันที่ 20 ตุลาค ม 2565 ที่ จ.นครพนม บรรยากาศการเตรียมความพร้อมกิจกรรมว่ ายน้ำข้ามโขงของดาราหนุ่ม “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” อายุ 36 ปี

เพื่อการกุศ ลหาร ายไ ด้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป.ลาว และโรงพยาบาลนครพนม โดยเช้าวันนี้ โตโน่ พร้อมทีมงาน

ได้ตระเวนกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึงพบปะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เพื่อประสานความพร้อมในการจัดสถานที่ บริเวณจุดป ล่ อ ย ตั ว ที่ ลานแลนด์มาร์กพญานาคศักดิ์สิทธิ์ องค์พญาศรีสัตตราคราช

ที่จะมีพิธีรำบวงสรวง พร้อมป ล่ อ ย ตั วโตโน่ว่ายข้ามโขงในเช้าวันที่ 22 ตุลาค ม 2565

นอกจากนี้ โตโน่ ยังได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อเป็นสิริมงคล โดยเจ้าตัวมั่นใจว่ามีความพร้อมมากในการว่ ายน้ำข้ามโขง

โดยไม่มีแผนการซ้ อ มสนามจริง เน้นลงว่ ายน้ำในวันงานทีเดียว ส่วนยอด บ ริ จ า ค ล่าสุดทะลุกว่า 7 ล้านบาท

~

~

สำหรับการดูแลจัดงาน ดูแลความป ล อ ดภั ยภาพรวมทั้งหมด มีทีมออแกไนซ์ดูแล เตรียมพร้อมนทั้งหมด ในส่วนของ จ.นครพนม และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในฐานะเจ้าบ้านเท่านั้น

“นายอารมณ์ เวียงด้าน” หรือครูไก่ ประธานชมรมนกเป็ดน้ำนครพนม เปิ ดเผ ยว่า เส้นทางการว่ ายน้ำของ โตโน่ ยังมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องความป ล อ ดภั ย ในฐานะตนและทีมงาน เป็นนักว่ ายน้ำ ลอยน้ำโขง กีฬาทางเลือกเพื่อสุขภาพ หรือวารีบำบัด

ที่มีการว่ ายน้ำด้วยการสวมเสื้อชูชีพ ในระยะยทางวันละกว่า 10 กิโลเมตร มั่นใจว่าน้ำโขงป ล อ ดภั ย ไม่เ สี่ ยงอั นตร าย ซึ่งเส้นทางการว่ ายน้ำของ โตโน่ ถือว่ามีความปล อ ดภั ยจากประสบการณ์ว่ ายน้ำโขงมาหลายปี

เพราะจุดเริ่มต้นจากริมโขงลานพญาศรีสัตตนาคราช ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ที่ตรงข้ามกับ ตัวเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน สปป.ลาว โดยจะเริ่มว่ ายน้ำไปเลียบแม่น้ำโขง ก่อนที่จะตั ดไปยังริมน้ำโขงวัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงคำม่วน สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตร ก่อนที่จะนั่งรถไปยังโรงพยาบาลเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

เพื่อพบปะทางการลาว ก่อนที่จะไปจุดเริ่มต้นว่ ายน้ำกลับตัวเมืองนครพนม จากจุดริมโขง บ้านนาเมือง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว เยื้องกับ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า ลงว่ายน้ำทแยงจากเหนือน้ำไหลตามน้ำมาทางทิศใต้ ถึงจุดเริ่มต้นป ล่ อ ยตั วจุดแรก ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร

รวมระยะทางไปกลับประมาณ 14-15 กิโลเมตร แต่ตลอดเส้นทางไปการว่ายตามกร ะแ สน้ำถือว่าไม่เ สี่ ย งอั น ตร า ย แค่มีการว่ ายตัดน้ำโขง แต่ไปตามกร ะแ สน้ำ ยิ่งขากลับทิศทางลมยิ่งดี ตีเข้าฝั่งตัวเมืองนครพนม ส่วนส ภ า พอ าก าศหากหนาวเย็น แต่ไม่กร ะท บ เพราะอุณหภูมิน้ำโขงอุ่นหากส ภ า พอ าก าศเย็น

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องดี ต้องชื่นชมโตโน่ทำเพื่อการกุศ ล ไม่ใช้งบประมาณรัฐ ช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนม

และโรงพยาบาลเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว นอกจากนี้ยังเป็นการกร ะตุ้ นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

You might also like