ปรับลงอีกแล้ว ราคาทองคำช่วงเช้านี้

154

~

สำหรับรคาทองคำเปิดตลาดวันนี้ต้องบอกว่า ยังคงต้องเฝ้าจับตากันให้ดีเนื่องจากราคาทองคำโลกล่าสุดที่เคลื่อนไหวดังนี้ ราคาทองคำ Spot เช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,627 ดอลลาร์

~

~

สำหรับราคาทองคำในประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ราคาทองคำประกาศครั้งที่ 1 เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.24 น. คงที่ไม่เพิ่มไม่ลด เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ 20ตุลาคม 2565 ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองทั้งหมด 6 รอบ รวมราคาปรับลดลง 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำ96.5%.ราคาเปิดตลาดมีดังต่อไปนี้

~

~

สรุปราคาทองคำ 96.5% วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ทองแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,500 บ.

ขายออกบาทละ 29,600 บ.

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 28,970.76 บ.

ขายออกบาทละ 30,100 บ.

โดยครั้งที่ 2 ราคาทองคำได้เคลื่อนไหวอีกครั้งในเวลา 10.42 โดยราคาทองคำโลกเคลื่อนไหวอยู่ที่ 10.42 ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศไทยลงมา 50 บาท โดยราคาททองคำ ครั้งที่ 2 ล่าสุดดมีดังนี้

ทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,450.00

ขายออกบาทละ29,550.00

ทองรูปพรรณ 96.5%

รับซื้อบาทละ 28,925.28 บ.

ขายออกบาทละ 30,050.00 บ.

ซึ่งราคาทองคำ ทุกชนิดแบ่งตามเปอร๋เซ็นทองคำเปิดตลาดวันที่ 21 ตุลาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

ราคาทองคำ ทุกชนิดแบ่งตามเปอร๋เซ็นทองคำขอขอบตุณ สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทย

You might also like