ราคาน้ำมันวันนี้ 25 ต.ค.65 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด

174

~

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (25 ต.ค. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.65 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 35.38 บาท

~

~

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 43.66 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 07.37 น.ที่ผ่านมา

~

~

สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ตามข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 จากปั๊มน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ PTT Station บางจาก เชลล์ และเอสโซ่ ดังนี้

ราคาน้ำมัน PTT Station

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมี่ยม = 41.14 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 = 43.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันบางจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 43.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเชลล์

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.48 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซล = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 = 35.24 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันเอสโซ่

แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 = 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 = 43.14 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล = 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม = 44.66 บาท/ลิตร

You might also like