เคบียู สปอร์ต โพล ชี้ คนไทยภูมิใจทีมลูกยางสาวไทย ส่งรอยยิ้มสร้างผลงานสู่ระดับโลก

166

จากผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สร้างผลงานไว้อย่างดีเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022 ฟอร์มการเล่นดีจนสร้างชื่อเสียงและความสุขมาให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นอย่างมาก ล่าสุดทาง KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “กระแสวอลเลย์บอลสาวไทยกับมุมมองของแฟนกีฬา” ว่า คนไทยภูมิใจทีมลูกยางสาวไทย ที่สามารสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในระดับโลก

~

~

โดยการสำรวจดังกล่าว ได้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 17-19 ต.ค. 2565 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬา อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน1,127 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 589 คน (คิดเป็น 52.26%) เพศหญิง 538 คน (คิดเป็น 47.74%)

~

~

ความสนใจในการติดตามผลงานของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบว่า

– 72.03% ติดตามอย่างต่อเนื่อง

– 19.75% ติดตามเป็นครั้งคราว

– 8.22% ไม่แน่นอน

ส่วนมุมองที่มีต่อผลงานและการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ พบว่า

– 30.04% มีความภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬา

– 28.36% ชื่นชมและขอบคุณนักกีฬา/ทีมงานที่มุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียง

– 26.11% ภูมิใจในความสามารถของสต๊าฟโค้ชและทีมงาน

– 9.17% มีความสุขกับผลงานของทีม

– 4.81% ชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้สนับสนุน

– 1.51% อื่น ๆ

ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ พบว่า

– 25.33% มองว่าอยู่ที่การวางแผนพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ

– 22.06% การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

– 19.85% ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของผู้น

– 17.91% การพิจารณาเลือกสรรคณะผู้ฝึกสอนและทีมงาน

– 12.47% การพิจารณาเลือกสรรนักกีฬา

– 2.38% อื่น ๆ

ส่วนการพัฒนาเพื่อต่อยอดและยกระดับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในอนาคต พบว่า

– 28.02% อยากให้ส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชน

– 25.59% จัดกิจกรรมการแข่งขันในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

– 17.59% สร้างและพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

– 14.09% ระดมการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

– 11.84% สร้างกระแสและความตื่นตัวให้กับสังคม

– 2.87% อื่น ๆ

ทาง ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่า “กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง”

และยังมีความภาคภูมิใจในความสามารถและสีสันของนักกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่า นักกีฬาชุดนี้ลงสนามพวกเขาจะแสดงออกให้เห็นในพลังความสามารถและยุทธวิธีการเล่น รวมทั้งลีลาของความสนุกกับเกมภายใต้การยิ้มแย้มแจ่มใสที่ส่งผลให้แฟนกีฬาทั่วโลกเห็นพ้องในเชิงประจักษ์

อย่างไรก็ตาม ในด้านปัจจัยของความสำเร็จและการพัฒนาเพื่อต่อยอดในอนาคต แฟนกีฬายกให้การวางแผนอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการวางรากฐานให้กับเด็กและเยาวชน

แต่ในเรื่องของงความสำเร็จในภาพรวมของนักกีฬาชุดนี้ ต้องยกเครดิตให้กับนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถบริหารจัดการและนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผนึกพลังร่วมกับคณะผู้ฝึกสอน/ ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

You might also like