เปิดราคาน้ำมันวันนี้ 3 พฤศจิกายน 65 เช็กราคาน้ำมันล่าสุด

128

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อัปเดตราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 จาก 4 ปั้มใหญ่ ทั้ง PTT Station-บางจากฯ-เชลล์-เอสโซ่ ดังนี้

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ ปตท. จะเป็นดังนี้

~

~

เบนซิน : 42.76 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.35 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.24 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.08 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 : 32.84 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยม แก๊สโซฮอล์ 95 : 40.84 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B10 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล B20 : 34.94 บาทต่อลิตร

พรีเมี่ยมดีเซล B7 : 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ บางจากฯ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95S EVO : 35.35 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91S EVO : 35.08 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20S EVO : 34.24 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85S EVO : 32.84 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล B20S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ ดีเซล S B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ไฮ พรีเมี่ยม ดีเซล S : B7 43.66 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ เชลล์ จะเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.75 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.48 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.64 บาทต่อลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล : 35.24 บาทต่อลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 : 45.46 บาทต่อลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ของ เอสโซ่ จะเป็นดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 : 35.75 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : 35.48 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 : 34.64 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ พรีเมี่ยม : 43.24 บาทต่อลิตร

ดีเซล B7 : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซล : 34.94 บาทต่อลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม : 45.06 บาทต่อลิตร

อัพเดทราคาน้ำมันล่าสุด เมื่อเวลา 7.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

You might also like