สรุปรคาทองคำสัปดาห์แรกเดือน พฤษจิกายน 2565

618

เนื่องจากสถานการณ์การผันผวนของสกุลเงินดอลล่าใน เฟธ ธนาคารกลางในตอนนี้ส่งผลให้ราคาทองคำทัะ่วโลกมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งสำหรับราคาทองคำในประเทศไทยสัปดาห์แรกของเดือนพฤษจิกายน 2565 ราคาทองคำได้มีการเคลื่อนไหวในแดวดิ่งลงเกือบทั้งสัปดาห์ แต่ครั้งสุดท้ายของการประกาศรคาทองคำได้มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาอีกครั้ง 350 บาท ในการเปิดตลาดวันที่ 5 ๆพฤษจิกายน 2565

~

~

ซึ่งราคาทองคำในประเทศไทยล่าสุดของประเทศไทยในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษจิกายน 2565 ราคทองคำ 96.5 %ราคาซื้อขายอยู่ที่

~

~

ทองรูปพรรณ 96.5%

ขายออกบาทละ 30,150 บ.

รับซื้อบาทละ 29,016.24 บ.

ทองแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 29,550 บ.

ขายออกบาทละ 29,650 บ.

สรุปราคาทองคำสัปดาห์แรกของเดือน 6 พฤษจิกายน 2565 ราคราทองคำปรับราคาลงมาจากเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 100 บ.โดยจากต้นปี 2565 จนถึงประกาศครั้งสุดท้าย ราคาทองคำได้ขึ้นมาจากปี 2564 อยู่ที่ 1000 บ.

You might also like