ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ 10 พฤศจิกายน 2565

165

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย “ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565” กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

~

~

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 10 พ.ย. 65″ ปตท.

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.14 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 44.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 10 พ.ย. 65” บางจาก

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 36.85 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 34.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 36.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 10 พ.ย. 65” เชลล์ (Shell)

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 36.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.08 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.35 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.64 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 45.86 บาท/ลิตร

ที่มา ราคาน้ำมัน

You might also like